уторак, 09. септембар 2014.

Leti uvek zanimljiva priča, da li je majstor ispravno montirao skupo plaćenu klimu?Stiglo je proleće, pa zatim i leto, većali ste u porodici i na kraju odlučili da ipak kupite klima uređaj.

Verovatno ste obišli sve tržne centre, prodavnice bele tehnike, konsultovali se sa poznanicima, serviserima, forumima i na kraju ste kupili onu za koju ste imali dovoljno novaca.

Obzirom da ste izdvojili dosta novaca za bilo koji brend klima uređaja logično je da ćete očekivati da majstor koji bude ugrađivao klimu bude dovoljno pažljiv prema vašem uređaju, zidu koji će bušiti, pragovima u kući, tepihu.... Sve je to u redu i treba tako da razmišljate, ipak je to vaša imovina.

Nakon nekoliko dana čekanja montažera klima uređaja u najtoplijim mesecima stiže vesela ekipa servisera, uglavnom senior-majstor i junior-majstor. Počinje užurbano razbacivanje alata, cepanje kutije od vaše klime i žestoko počinje lupanje, bušenje, brojanje šrafova, trčakaranje do kola i nazad......

Vi posmatrate taj haos, razmišljate da li da ponudite majstore kafom ili da se brinete o svom tepihu ili supruzi koja je lako obučena, jer je naravno ogromna vrućina. :-)Pre nego što se nađete u sličnoj situaciji pročitajte savet tj smernicu kako se montira klima uređaj u savršenim uslovima, stanu ili prizemnoj kući.

Imajte nas umu da je montaža klima uređaja ozbiljan, odgovoran i ponekad opasan posao. 
Svakako ne preporučujemo da klima uređaj ugrađujete sami jer to povlači čitav niz rizičnih bezbednosnih i finansijskih situacija koje mogu biti nepoželjne za Vas i sam uređaj. 

Posao treba prepustiti školovanim i tehnički odgovornim licima.
Tekst preuzet sa sajta ELEKTROSPEKTAR baza znanja


MONTAŽA KLIMA UREĐAJA

 • ODABIR POZICIJE KLIMA UREDJAJA
 • PRIPREMITI STAN ZA MONTAŽU
 • PRIPREMITI ALAT ZA MONTAŽU
 • POSTAVITI NOSAČ ZA UNUTRAŠNJU JEDINICU
 • PROBITI OTVOR ZA CEVI KROZ ZID (fi 55 mm)
 • POSTAVITI NOSAČE SPOLJAŠNJE JEDINICE
 • POVEZATI UNUTRAŠNJU JEDINICU(cevi, kabel i kondenz)
 • POSTAVITI UNUTRAŠNJU JEDINICU SA INSTALACIJOM
 • SLOŽITI INSTALACIJU DO SPOLJAŠNJE JEDINICE
 • POSTAVITI SPOLJAŠNJU JEDINICU NA NOSAČE
 • POVEZATI CEVI I KABEL I ZATVORITI RUPU NA ZIDU
 • VAKUMIRANJE I PROVERA DIHTOVANJA SPOJEVA
 • OTVORITI VENTILE ZA GAS I UKLJUČITI PROBNI RAD NA HLADJENJE
 • PO POTREBI KORIGOVATI KOLIČINU GASA
 • SPAKOVATI ALAT, OČISTITI PROSTORIJE GDE SE RADILO, DATI GARANTNI LIST OD UREĐAJA I OBJASNITI RUKOVANJE SA KLIMOM
1.ODABIR POZICIJE KLIME


Kao i za sve ostale uredjaje, tako i za klime, neophodno je odabrati najpogodnije mesto za montažu. Pozicija na koju se montira klima mora da obezbedi najoptimalniji rad klima uredjaju. Mora se voditi računa o poziciji unutrašnje jedinice, ali i o poziciji spoljne.Unutrašnja jedinica
Veoma je bitno postaviti klimu tako da ona može da pruži maximum svojih mogućnosti. Neophodno je voditi računa da klima ne duva na osobe koje sede, leže ili rade u prostoru u koji se postavlja uredjaj (videti organizaciju prostorije).Pored ovog uslova moraju biti ispoštovani i neki tehnički minimumi za normalan rad klime, te unutrašnja jedinica mora biti niža od plafona bar 50 mm i udaljena od bočnih zidova barem 30mm,a u zoni izduvavanja nesme da ima barijere.  
 Spoljašnja jedinica
Spoljašnja jedinica mora da bude postavljena tako da obezbedjuje što više vazduha uredjaju.Veoma je vazno da vazduh koji klima izduvava ne sme imati prepreka ili barijera.Pored ovog uslova, mora se voditi računa da klima stoji ravno horizontalno ( pod libelom) kao i da joj je lako prići zbog kasnijeg servisiranja. Treba obratiti pažnju da se pozicionira tako da eventualna buka ili vibracije ne smetaju korisniku. Na slici su prikazani neki tehnički podaci koje je neophodno ispoštovati kako bi uredjaj radio normalno.
alt

2. PRIPREMA MESTA ZA RAD


Pod pripremom mesta za rad podrazumeva se eventualna pomeranja delova nameštaja ili tehnike, kako bi se dobio dovoljan prostor za rad. Pored obezbedjivanja prostora potrebno je i prekriti patos i finije stvari (tv, računari i sl.) kako ne bi došlo do oštećenja.Neophodno je i vidno označiti mesto gde se radi , sa spoljne strane zgrade, kako se ne bi desilo da neko nepažnjom bude povredjen.

3. PRIPREMA ALATA


Pod pripremom alata, podrazumevamo da se alat vadi u etapama po potrebi za montažom ( prvo za stavke 4,5,6 pa onda 7,8,9,10,11). To je bitno zato što alat koji se koristi za bakar ne sme da se napraši i zaprlja, posebno manometri i creva za gas. Svaka nečistoća unutar cevne instalacije može biti kobna za ispravan rad uređaja, najčešće stradaju kompresor ili četvorokraki ventil (SLIKA 5).

alt
Pozicija unutrašnje jedinice je objašnjena u poglavlju 1. Sama montaža se sastoji od postavljanja nosača na koji se kači unutrašnja jedinica. On MORA da obezbedi horizontalnost jedinice zbog pravilnog oticanja kondenzat vode iz uređaja. Minimum 10 cm od plafona i 3 do 5 cm od bočnih zidova zbog otvaranja uređaja.(SLIKA 1 ).


                                                                                5


Treba obeležiti i zapisati sebi, gde je potrebno bušiti otvor fi 55 mm za cevnu instalaciju. Otvor MORA da ima pad prema napolje zbog oticanja vode (kondenzata) a dovoljno je 2 cm na debljinu zida od 25-40 cm ali ako nije previše vidljivo može i više, tim bolje (SLIKE 6 i 7).


alt
 Postaviti nosače spoljne jedinice na odgovarajućem razmaku (razmak nožica na spoljnoj jedinici) i videti visinu. Pozicija uređaja poglavlje 1. Gledati da se postavi tako da može lakše da se priđe priključcima za cevi i kabel. Koristiti tiple ili šipke u zavisnosti od kvaliteta zida. Mora biti dobro učvršćena zbog težine i vibracija.


7

Prvi korak je povezivanje kabela za među vezu, zatim cevi pa onda kondenzat creva. Cevi treba odmeriti na potrebnu dužinu, odseći, jednu stranu zatvoriti trakom a drugu pertlovati za spajanje (prvo staviti holender na cev).. Uvek gledati da se postavljaju postojeći holenderi jer postoje različiti navoji pa se time izbegava greška. Posle stezanja spojeva na cevi navući izolaciju i povezati je sa izolacijom iz unutrašnje jedinice. MORA sve biti prekriveno izolacijom jer su cevi hladne i doći će do kondenzacije vode na njima a samim time i curenja niz zidove.Svako cepanje izolacije mora biti popravljeno iz istog razloga (SLIKE 8 i 9). Pre postavljanja izolacije na cevi (SLIKA 26) potrebno je i saviti ih za prolazak kroz zid (po potrebnim merama). Ako treba skinuti poklopce sa strane onda ih trakom pričvrstiti za leđa jedinice da bi se sačuvali u slučaju selidbe.
alt
 Progurati (cevi, kabel, crevo za vodu) kroz otvor na zidu i okačiti jedinicu na nosač, fiksirati je. Obratiti pažnju na crevo za vodu da bude u donjoj zoni rupe zbog boljeg oticanja vode. To crevo je najveći problem kod montaže, može kratak deo da bude skoro idealno ravan ali je bolje kada ima makar mali pad. Kraj creva mora ostati slobodan u vazduhu a nikako potopljen u kantu sa vodom.... Isto tako treba gledati gde će ta voda da otiče, zbog komšija, prolaznika itd...(SLIKE 10 ,11 i 12).
alt
Potrebno je da cevna instalacija ima i neki izgled (vertikale, horizontale).Cevi nesmeju biti postavljane ukoso. Paziti kod savijanja da se cevi ne prelome jer se time smanjuje protok gasa a može doći i do pucanja bakra zato što je u režimu grejanja pritisak gasa kroz cevi oko 19- 30 bara. Hlađenje 4-6 bara a kada stoji oko 10 bara. Sve mora biti povezano i upakovano da bi 'ličilo' na nešto a da prevashodno ima 100% funkcionalnost (uslovi pozicije cevi biće posebno objašnjeni , SLIKE13, 14, 15, 16 i 17 ).
alt

alt
Postaviti spoljašnju jedinicu na nosač i fiksirati je šrafovima. Proveriti libelom obe ose jer je za siguran rad bitno da stoji ravno. Po potrebi korigovati.11


Postaviti, odseći, napertlovati prvo deblju cev i fiksirati je. Zatim tanju pa onda tek kabel povezati. Izolacija treba da završi do holendera i stegnuti im krajeve sa vezicama da ne ulazi vazduh zbog kondenzacije. Potrebno je i zatvoriti rupu oko cevi na zidu da ne ulaze insekti i da ne zakisava.( SLIKE 18, 19, 20, 21, 22 i 23).   
alt
12


Otvoriti servisni priključak i zakačiti crevo, kosi kraj, drugu stranu na HIGH na vakum pumpi. Otvoriti ventile za vakum pumpu, vakumetar, LOW , HIGH i uključiti odsisavanje bar na 10 min a po potrebi ( duže instalacije ) i duže vreme. Nakon tog vremena prvo zatvoriti ventil za pumpu pa isključiti prekidač motora. Ako se kazaljka vakumetra ne pomera instalacija je dobro spojena, dihtuje, pa se može preći na puštanje gasa u instalaciju.


13


Prvo zatvoriti ventil za vakumetar i ventil HIGH, zatim otvoriti čepove na zaustavnim ventilima i imbus ključem otvoriti polako prvo manji (potisni) ventil.(SLIKA 24). Kada kazaljka HIGH manometra prestane da ¨raste¨otvoriti i veći (usisni) ventil. Tada je klima spremna za puštanje u rad. Ako je instalacija oko 5 m količina R-22 je dovoljna za rad. Ako je duža od 5 m treba dopuniti oko 20 gr po 1 m dužine (onih preko 5 m ). U slučaju da je instalacija kratka trebalo bi čak i ispustiti jednu količinu gasa i podesiti tačku isparavanja gasa na optimalnu vrednost. Ove vrednosti ću vam objasniti naknadno!

alt
14


Klima uređaj treba startovati na režimu hlađenja i ostaviti da radi bar 10-tak min. Tada proveriti adekvatnost punjenja gasom. Ako je u radnoj zoni može se skinuti crevo sa servisnog priključka i zatvoriti ga čepom. Prebaciti klimu na režim za grejanje, probno (ali samo ako spoljna temperatura nije viša od 25 C ). Na taj način se proveri i rad 4-krakog ventila. Treba proveriti i oticanje kondenzat vode i to na sledeći način:


Dok radi unutrašnja jedinica na velikoj brzini ventilatora, podići poklopac, izvaditi filtere i polako sipati vodu u donju zonu isparivača. Ako je sve ispravno namešteno voda će oticati kroz crevo, u suprotnom treba ponovo sve pregledati!(SLIKA 25).

alt


Spakovati sve, očistiti što je moguće više za sobom da bi predstavili SEBE a i firmu u najboljem svetlu!!!


Potrebno je objasniti korisniku kako se koristi klima uređaj pomoću daljinskog upravljača i koje su mu NAMENE. Takođe treba predati GARANTNI list, overen sa upisanim brojevima uređaja i datumom montaže koji predstavlja početak garantnog roka.

Tekst preuzet sa sajta ELEKTROSPEKTAR baza znanja


                                                                             


! Tekst je sačinjen na osnovu iskustava u radu na terenu, svakodnevnoj komunikaciji sa serviserima u našoj prodavnici i iskustvu stečenom u prodaji rezervnih delova. Iskustva su različita i nisu merodavna kada su u pitanju lične želje i ambicije. Tekst je samo informativnog karaktera!
Beko WM3506TGK mašina za duže vremeČesto se vodi polemika među serviserima u našoj prodavnici koja je trenutno najbolja polovna veš mašina. Bitno je da ima delova na lageru, da su pristupačni finansijski, da se može jeftino kupiti polovna na tržištu i da se može dati neka garancija. Uvek je rizično davati garanciju na polovnu mašinu, ali polemika je večita, za koji model bismo smeli dati.

Stalno se provlače dva modela Beko WM3605TGK i Gorenje WA583. Dve mašine sličnih godišta i sličnih karakteristika. Cena polovnih mašina na tržistu je oko 10 eur za neispravnu i od 80 do 100 eur za ispravnu polovnu mašinu.

Ovaj put bih se osvrnuo na model WM3506TGK s/n 7100187300, mašina koja se prodavala najviše u lancu marketa nekadašnjeg giganta bele tehnike Eltim.

     WM3506tgk je od 2003 do 2007 bila neka vrsta BESTBUY ikone među veš mašinama, cenovno se nalazila među najniže rangiranim veš mašinama u tadašnjoj Beko ponudi.

     Tehnički gledano, model WM3506TGK na našem tržištu je bio pionir za mnoga tehnička rešenja. Bio je prvi masovno prodavani model sa polipropilenskim kazanom, tehnička revolucija je olakšala masu uređaja, rasteretila amortizere i kompletno kućište uređaja. 5 kg veša i 600 obr/min su verovatno po konstruktorima i na kraju lanca prodaje trgovcima bili optimum i smernica za dugo korišćenje i jeftino održavanje, bili su u pravu.
     Mehanički programator sa krivuljarima kombinovan sa malom integrisanom pločom koja služi za kontrolu kolektorskog motora su bili već viđeni na prethodnim modelima, ali jednostavnost zamene programatora i trajnost su par detalja koji su se vremenom pokazali kao pozitivan detalj u održavanju uređaja. Grejač od 1850W kombinovan sa malom potrošnjom vode u to vreme je u znatnoj meri olakšao da mašina dobije Energetski razred A i da ga po tome smesti na sam vrh štedljivosti veš mašina.
     Najveća popravka na modelu WM3506TGK je zamena ležaja i semeringa, zapravo to je najveća popravka na svim veš mašina. Osnovna razlika naspram svih ostalih modela je što je sama osovina bubnja napravljena od kvalitetnog materijala. Konstruktori su se potrudili da pored dobrog proračuna materijal korišćen za izradu ne bude najjeftiniji, to je vrlo pohvalno obzirom da mnogi proizvođači upravo tu postavljaju zamku za trajnost uređaja.

    Mašina je i dalje prava meka za servisere i ljude spremne za tehničke avanture samostalnih popravki, lako se otvara sa prednje strane i pristup grejaču, pumpi i ostalim delovima je olakšan, mašina se ne mora spuštati na bok, smanjen je rizik od curenja vode po prostoriji i oštećivanja plastičnih delova mašine. Serviseri je rado popravljaju a stranke ljubomorno čuvaju.


WM3506TGK


Hvalimo:
-trajnost svih termostata
-kvalitetan grejač vode Blackman 1850w (prva ugradnja)
-polipropilenski kazan
-izuzetno kvalitetan i dugotrajan kaiš-remen
-odličnog kvaliteta originalna vodena pumpa
-trajnost amortizera
-trajnost programatora
-izuzetno kvalitetne plastike (okvir vrata, ručica za otvaranje)
-kvalitetna creva za odvod i dovod vode
-odličan kolektorski motor (jako retka izgorevanja motora)
-velik izbor ORIGINALNIH delova na tržištu
-lak pristup unutrašnjosti aparata i zamena delova


Zameramo:
-često pregorevanja ON/OFF prekidača (400 din deo)
-često pregorevanje bimetalne bravice (600 din deo)


Cene delova za sve Beko uređaje možete pogledati OVDE jednostavnim upisivanjem BEKO u pretraživaču našeg e-shopa.

                                                                                                     Sel Emil
                                                                                                     Elektrospektar! Tekst je sačinjen na osnovu iskustava u radu na terenu, svakodnevnoj komunikaciji sa serviserima u našoj prodavnici i iskustvu stečenom u prodaji rezervnih delova. Iskustva su različita i nisu merodavna kada su u pitanju lične želje i ambicije. Tekst je samo informativnog karaktera!